GuidePedia

0
Image

12-9-2014  
“Η Τουρκία είναι ένα κράτος που επενδύει διαχρονικά στην πολιτική ισχύ, προβάλλοντας τη στρατιωτική της ισχύ για πολιτικούς λόγους. Oι κύριοι παράγοντες που προσδιορίζουν τη γεωπολιτική και γεωστρατηγική παράμετρο ισχύος, στην εκμετάλλευση των οποίων η Άγκυρα εξαντλεί ένα μεγάλο μέρος της ενεργητικότητάς της, είναι η γεωγραφική θέση της χώρας, τα πολιτικο-οικονομικά της δεδομένα, η στρατιωτική της ισχύς και η παρουσία της στο διεθνές περιβάλλον”.

Το σύμπερασμα αυτό και πάρα πολλά άλλα ενδιαφέροντα για την Τουρκία περιλαμβάνονται στο νέο βιβλίο του Χρήστου Μηνάγια «ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ, Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ» που κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις ΚΑΔΜΟΣ.

Τι γράφει μεταξύ άλλων ο συγγραφέας:

“Η εθνική στρατηγική των Τούρκων αφορά στη βιωσιμότητα, την ευημερία και τη διαφύλαξη του έθνους, έχοντας ως κύρια στοιχεία την εθνική ισχύ, τους εθνικούς στόχους και τα εθνικά συμφέροντα. Για το λόγο αυτό, στο παρόν βιβλίο γίνεται μια προσπάθεια ανάδειξης όλων εκείνων των παραγόντων που θα δώσουν στον αναγνώστη τη δυνατότητα να αντιληφθεί την πραγματική διάσταση της τουρκο-ισλαμικής απειλής.

Στα Κεφάλαια 1 και 2 αναλύονται τα στοιχεία εθνικής ισχύος της Τουρκίας βάσει των οποίων αυτή προσπαθεί να υλοποιήσει τις επιδιώξεις της και να επιβάλλει τη θέληση της σε άλλα κράτη. Συνακόλουθα δε, διαπιστώνεται ότι η Άγκυρα άρχισε να παρουσιάζει κλιμακωτά στη διεθνή κοινότητα τη γεωπολιτική της θέση ως ένα μέσο που θα μετατρέψει την υφιστάμενη περιφερειακή της στρατηγική σε παγκόσμια. Έτσι, αντί να χρησιμοποιεί την αξία της εντός των συνόρων, προσανατολίζει τις απαιτήσεις της σε όλη την ήπειρο και σε παγκόσμια κλίμακα, προκειμένου να βρεθεί σε ένα δυναμικό γεωπολιτικό περιβάλλον, διεθνών, οικονομικών και πολιτικών σχέσεων, καθώς επίσης και σχέσεων ασφαλείας.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τη στρατηγική εθνικής ασφαλείας και τα σχέδια επιχειρήσεων εναντίον της Ελλάδος, στο Κεφάλαιο 3 του βιβλίου αναλύονται οι τουρκικοί σχεδιασμοί και οι διαδικασίες βάσει των οποίων υλοποιούνται οι αποφάσεις της εκάστοτε κυβέρνησης. Επιπλέον, γίνεται μια προσπάθεια αποκωδικοποίησης της τουρκικής αντίληψης για τη διακλαδική συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των Κλάδων των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και τους τρόπους ενεργείας στα Θέατρα Επιχειρήσεων της Θράκης και του Αιγαίου-Ανατολικής Μεσογείου.

Στην Τουρκία, ο ψυχολογικός πόλεμος αποτελεί ένα τομέα που όλες οι πολιτικές και στρατιωτικές ηγεσίες έδωσαν πολύ μεγάλη βαρύτητα, συγκροτώντας πολυδιάστατους μηχανισμούς τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Για το λόγο αυτό στο Κεφάλαιο 4, η προσέγγιση του εν λόγω θέματος στηρίχθηκε αποκλειστικά σε τουρκικές πηγές και ειδικότερα στο βιβλίο Psikolojik Savaş (Ψυχολογικός Πόλεμος) του Τούρκου καθηγητή ψυχιατρικής της στρατιωτικής ιατρικής Nevzat Tarhan, ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα τόσο για τη σοβαρότητα και υπευθυνότητα που η τουρκική πλευρά αντιμετωπίζει τον ψυχολογικό πόλεμο, προκειμένου να αποσταθεροποιήσει τους αντιπάλους της ηθικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και στρατιωτικά, όσο για τις προθέσεις και τους σχεδιασμούς της Άγκυρας εναντίον της Ελλάδος”.

Όλα τα στοιχεία του βιβλίου αποτελούν προϊόν προσωπικής έρευνας του συγγραφέα μέσω τουρκικών βιβλίων, μελετών τουρκικών πανεπιστημίων και κέντρων στρατηγικών μελετών, περιοδικών, ΜΜΕ, του διαδικτύου κ.ά., ενώ οι μεταφράσεις όλων των κειμένων έγιναν από τον ίδιο. Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν είναι κατά βάση τουρκικές, με σκοπό ο Έλληνας αναγνώστης να κατανοήσει την τουρκική πραγματικότητα και να προσεγγίσει τον τρόπο σκέψης των Τούρκων κάτω από το δικό τους πρίσμα.

Στο Δεύτερο Μέρος του βιβλίου αναγράφονται τα εξαγόμενα συμπεράσματα και οι προβληματισμοί που δημιουργούνται για την Ελλάδα και την εξέλιξη των ελληνοτουρκικών προβλημάτων. Επίσης, στα Παραρτήματα Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄. ΣΤ΄ και Ζ΄ παρατίθεται το πρωτογενές υλικό των τουρκικών σχεδίων επιχειρήσεων, μεταφρασμένο στα ελληνικά, αναφορικά με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της 1ης τουρκικής Στρατιάς στη Θράκη, τις ναυτικές επιχειρήσεις στο Αιγαίο, τις αεροπορικές επιχειρήσεις εναντίον της Ελλάδος, καθώς επίσης τα σχέδια αποσταθεροποίησης της Τουρκίας από το βαθύ κράτος και ανατροπής της κυβέρνησης Erdoğan. Φυσικά εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι, οι Φάσεις Διεξαγωγής των εν λόγω σχεδίων αποσταθεροποίησης μπορεί να αποτελέσουν modus operanti για διεξαγωγή ανάλογων τουρκικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και την Κύπρο. Επιπλέον, στο Παράρτημα Α΄ παρουσιάζεται η αντιστοιχία ελληνικών-τροποποιημένων τουρκικών τοπωνυμίων της Τουρκίας, δεδομένου ότι αυτά αναγράφονται μόνο με την τουρκική ονομασία στους χάρτες διάταξης των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, στις θέσεις των στρατιωτικών σχηματισμών κ.λπ.


πηγή

Δημοσίευση σχολίου